F. Raspunderea membrilor pentru faptele lor

Art 1 – Incalcarea legii

1.1. Membrii clubului vor fi, ca ori ce prestator de servicii, pe cont propriu in relatia lor de munca, cu beneficiarii si intre ei, drept care trebuie sa cunoasca si sa respecte legislatia in vigoare, suportand integral consecintele nerespectarii acesteia.

1.2. Vina unui membru care nu a respectat legislatia este integral a sa, vina neputand fi extinsa in nici un fel asupra altor membrii ai clubului sau asupra clubului sau siteului acestuia.

1.3. Consecintele rezultate din incalcarea legii de catre un membru nu pot fi imputate in nici un fel altor membrii ai clubului sau asupra clubului sau siteului acestuia.

Art 2 – Litigii, daune, despagubiri, repercusiuni

2.1. Ori ce litigiu, de orice natura, aparut intre unul sau mai multi membrii ai clubului si alte persoane va fi solutionat de catre membrul sau membrii in cauza, fara implicarea clubului, a conducerii clubului, a membrilor speciali sau a altor membrii.

2.2. Ori ce despagubiri care ii sunt imputate unui membru al clubului pentru faptele sale in timpul activitatii de executie si nu numai, vor fi suportate integral de catre acesta, indiferent de cauza.

2.3. Ori ce fel de dauna provocata de un membru al clubului, beneficiarilor, altor membrii sau unor terte persoane, va fi suportata integral de catre membrul care a provocat-o.

2.4. Ori ce fapta comisa de catre un membru, in timpul executiei si nu numai, nu poate fi extinsa prin asociere clubului, conducerii acestuia, siteului sau altor membrii.

2.5. Repercusiunile faptelor unui membru al clubului nu pot fi imputate prin asociere in nici un fel altor membrii, colegilor de echipa, conducerii clubului, siteului.

Art 3 In cazul accidentarii, vatamarii corporale sau decesului unui membru, in timpul executiei si nu numai, vina si consecintele vor fi suportate dupa cum urmeaza:

3.1. Daca un membru accidenteaza un alt membru, voit sau involuntar, direct sau indirect, printr-o actiune a sa, prin neglijenta, prin nerespectarea tehnologiei, regulamentelor sau a normelor de securitate si protectie a muncii, vina si consecintele, inclusiv toate consecintele legale, le va suporta numai membrul care a produs accidentarea.

3.2. Daca un membru saboteaza sculele, echipamentele, locul de munca sau intreprinde o actiune de natura a produce accidentarea altui membru sau a unei alte persoane, vina accidentarii si consecintele de ori ce natura la va suporta numai cel care a savarsit aceste fapte.

3.2. Daca un membru se accidenteaza, din ori ce motiv cu exceptia celor mentionate la alineatele 3.1 si 3.2, vina si consecintele de ori ce natura vor fi suportate numai de el, vina si consecintele neputand fi extinse asupra altor persoane, membrii de echipa, lider de echipa, membrii ai clubului, membrii speciali, conducerii clubului sau siteului.